Object structure
Title:

Kapitał ludzki w polskich organizacjach pozarządowych - znaczenie i pomiar

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Human capital in Polish non-governmental organisations - its significance and quantification

Creator:

Dyczkowski, Tomasz

Subject and Keywords:

organizacje pozarządowe ; trzeci sektor ; zasoby ludzkie ; kapitał ludzki ; non-governmental organizations ; the third sector ; human resources ; human capital

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 105-118

Abstrakt:

Niniejszy artykuł podkreśla znaczenie zasobów ludzkich dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Opracowanie odnosi się do wyników dwóch projektów badawczych realizowanych przez autora od 2004 r. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano zasoby kadrowe polskich organizacji pozarządowych, wskazując na ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Analizę przeprowadzono na tle sytuacji analogicznych podmiotów niemieckich i brytyjskich. Następnie zaprezentowano opinie o trzecim sektorze wyrażone przez studentów kierunków ekonomicznych, a przede wszystkim zbadano atrakcyjność tego sektora jako pracodawcy. Na zakończenie omówiono metody umożliwiające pomiar i wycenę kapitału ludzkiego w organizacji pozarządowej oraz zaprezentowano zestaw mierników pozwalający śledzić rozwój tego kapitału.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: