Object structure
Title:

Bezpieczeństwo energetyczne państwa w programach polskich partii politycznych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Energy security in the programmes of Polish political parties

Creator:

Polniak, Łukasz

Subject and Keywords:

bezpieczeńtwo energetyczne ; państwo ; partie polityczne ; programy polityczne ; energy security ; state ; political parties ; political programmes

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 89-104

Abstrakt:

Głównym tematem artykułu jest analiza programów polskich partii politycznych w części dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. Artykuł analizuje polskie partie parlamentarne oraz pozaparlamentarne, przedstawiając podobieństwa i różnice pomiędzy koncepcjami poszczególnych partii w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. W pierwszej części artykuł przedstawia pojęcie bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie, a także znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla państwa polskiego w roku 2012. W drugiej części artykuł zawiera wnioski i konkluzje wynikające z porównania treści programowych analizowanych partii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: