Object structure
Title:

Idea solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu państwa dobrobytu - na przykładzie systemu emerytalnego i rynku pracy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Idea of solidarity and equality as a base of the Swedish welfare state model - on the example of pension system and labor market

Creator:

Kościewicz, Dawid

Subject and Keywords:

państwo dobrobytu ; Szwecja ; rynek pracy ; system emerytalny ; welfare state ; Sweden ; labour market ; pension system

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 74-88

Abstrakt:

Artykuł prezentuje kluczowe wartości szwedzkiego modelu państwa dobrobytu: solidarność i równość, na przykładach ubezpieczeń społecznych, opodatkowania i polityki rynku pracy. Szwedzkie państwo dobrobytu jest także porównane z innymi „gospodarkami dobrobytu” w ich obciążeniach fiskalnych, tuż przed globalnym kryzysem finansowym. Artykuł kończy się konkluzją, iż szwedzki model państwa dobrobytu jest sukcesywną i stabilną realizacją najważniejszych celów i wartości koncepcji folkhemmet, opartej na solidarności i równości społecznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: