Object structure
Title:

Problemy gminnej oświaty na przykładzie gminy Ruja

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Problems of community education on the example of Ruja community

Creator:

Mączyńska, Bogumiła

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; oświata ; szkoła ; finansowanie zadań oświatowych ; wyrównywanie szans edukacyjnych ; local government ; education ; schools ; students ; teachers ; funding of educational tasks ; equal educational opportunities

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 43-64

Abstrakt:

Współczesne warunki funkcjonowania szkół dają gminom okazję prowadzenia własnej polityki edukacyjnej, umożliwiają kreowanie warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów. Artykuł koncentruje się na analizie aktualnego stanu. Tam jednak, gdzie należało stwierdzić, jakie tendencje doprowadziły do bieżącej sytuacji, badaniem objęto dłuższy okres, najczęściej ostatnie 10 lat. Artykuł ujmuje istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem gminnej oświaty. Dokonano analizy i oceny stanu edukacji w gminie oraz przyjętych w tym zakresie rozwiązań instytucjonalnych. Przedstawiono organizację oświaty w kontekście zmian demograficznych, sieć szkół, zasoby kadrowe, poziom finansowania, bazę materialną szkół. Scharakteryzowano istotne zagadnienie związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych i pomocą socjalną skierowaną do uczniów i ich rodzin.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: