Object

Title: Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży (na przykładzie województwa dolnośląskiego)

Title in english:

Role of active instruments of the labour market policy adopted in order to prevent the youth from being unemployed (on the example of Lower Silesia Voivodeship)

Creator:

Kaczmarczyk, Karina

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6), s. 23-42

Abstrakt:

Głównym celem opracowania była identyfikacja oraz charakterystyka programów aktywnej polityki rynku pracy, realizowanych w odniesieniu do ludzi młodych w województwie dolnośląskim. Grupa ta jest szczególna ze względu na jej sytuację na rynku pracy, która charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia i niskim wskaźnikiem zatrudnienia, oraz na niekorzystne konsekwencje bezrobocia w odniesieniu do niej. Pierwsza część artykułu przedstawia charakterystykę młodzieży i jej sytuacji na polskim i dolnośląskim rynku pracy, w tym bezrobocie tej grupy wiekowej. Druga część z kolei przybliża programy aktywnej polityki rynku pracy, ich charakterystykę, zakres, dostępność i efektywność zatrudnieniową w latach 2008-2011 w województwie dolnośląskim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:22872

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 2 (6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Format:

application/pdf

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information