Object structure
Title:

Zastosowanie algorytmu mrówkowego do optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Ant colony system application for time-cost optimization of software projects

Creator:

Urbaniak, Michał

Subject and Keywords:

harmonogramowanie projektów ; algorytm mrówkowy ; projekty informatyczne ; scheduling projects ; ant colony system ; software projects

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 343-355

Abstrakt:

Harmonogramowanie projektów informatycznych jest problemem specyficznym pośród problemów harmonogramowania projektów z ograniczonymi zasobami, największą bowiem rolę odgrywa w tym przypadku czynnik ludzki i kompetencje wykonawców poszczególnych czynności. Czas trwania czynności projektowych pozostaje w ścisłym związku z kosztem jej wykonania ze względu na zróżnicowanie płacowe występujące wśród specjalistów IT. W pracy zaprezentowano algorytm mrówkowy, za pomocą którego dokonuje się optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: