Object structure
Title:

Metoda ilorazu odległości - zagadnienie graficznej prezentacji obserwacji wielowymiarowych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Distances ratio method - the issue of graphical presentation of the multidimensional observation

Creator:

Siarka, Paweł

Subject and Keywords:

ryzyko kredytowe ; rozpoznawanie obrazów ; klasyfikacja ; credit risk ; pattern recognition ; classification

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 268-286

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano autorską metodę analizy danych wielowymiarowych. Jej koncepcja oparta została na zasadzie redukcji wymiaru przestrzeni w wyniku rzutowania obserwacji na płaszczyznę. Tak uzyskany obraz jest podstawą dalszej analizy wzrokowej badanych obserwacji. Głównym zadaniem zaprezentowanej metody jest dokonanie rotacji obiektów w przestrzeni cech w taki sposób, aby uzyskany obraz uwidocznił ewentualną niejednorodność populacji. Zaproponowane podejście przedstawione zostało na tle metody głównych składowych. Wyniki przeprowadzonych symulacji wykazały, że autorska metoda jest szczególnie skuteczna w procesie wykrywania niejednorodnych populacji. Istotną jej zaletą jest brak konieczności uprzedniej standaryzacji zmiennych, co zapewnia funkcja kryterium warunkująca wybór właściwego rzutowania obserwacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: