Object structure
Title:

Gospodarowanie kapitałem w dobie ekonomicznego i gospodarczego kryzysu na przykładzie wybranej inwestycji

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Management of capital in the time of economic crisis on the example of chosen investment

Creator:

Dyduch, Monika

Subject and Keywords:

kryzys ; kryzys gospodarczy ; kryzys ekonomiczny ; inwestycje ; crisis ; economic crisis ; investments

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 232-240

Abstrakt:

Ze względu na fakt, że rolą inwestora jest radzenie sobie w każdej sytuacji, zarówno w sprzyjających, jak i w niesprzyjających warunkach, można wnioskować, że jego funkcja polega zatem na szukaniu sprzyjających danemu okresowi inwestycji. Jedną z form inwestycji w okresie niekorzystnej dla inwestora sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i politycznej są produkty strukturyzowane. Celem artykułu jest próba oszacowania zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku finansowym. Przedmiotem badania jest lokata ustrukturyzowana, której indeksem podstawowym jest kurs fixingu EUR/ PLN ogłaszany przez NBP. Wycenę produktu strukturyzowanego wykonano autorskim modelem bazującym m.in. na własnościach sztucznych sieci neuronowych i analizie falkowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: