Object structure
Title:

Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem modelu dyfuzji oraz programu R

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Sales forecasting using bass diffusion model and program R

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

model dyfuzji Bassa ; prognozowanie sprzedaży ; program R ; Bass diffusion model ; sales forecasting

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 210-220

Abstrakt:

Jednym z narzędzi umożliwiających prognozowanie wielkości sprzedaży jest model dyfuzji Bassa, którego cechą charakterystyczną jest potwierdzona wieloma zastosowaniami uniwersalność modelu w prognozowaniu sprzedaży produktów nowo wprowadzonych na rynek należących do różnych segmentów rynku. Celem artykułu jest prezentacja pakietu BASS opracowanego dla programu R, który należy obecnie do najważniejszych niekomercyjnych programów umożliwiających analizę statystyczno-ekonometryczną oraz prognozowanie. W artykule przedstawione zostały funkcje pakietu umożliwiające określenie krzywej Bassa dla produktu, a także zaprezentowany został przykład prognozowania sprzedaży z wykorzystaniem pakietu BASS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: