Object structure
Title:

Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych w szeregach czasowych na dokładność prognoz

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Simulation study of influence of frequency of incidence of non-systematic gaps in time series on accuracy of forecasts

Creator:

Oesterreich, Maciej

Subject and Keywords:

symulacje ; luki niesystematyczne ; prognozowanie ; simulations ; non-systematic gaps ; forecasting

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 186-196

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostały wyniki wykorzystania metod symulacyjnych do badania wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z wahaniami sezonowymi o cyklu rocznym (12-miesięcznym). Analizie poddano kształtowanie się produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2002-2011. Do budowy prognoz wykorzystano modele szeregu czasowego z periodycznym składnikiem sezonowym, w którym sezonowość była opisywana za pomocą zmiennej zero-jedynkowej lub wielomianu trygonometrycznego, a także modele hierarchiczne. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 9.0.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: