Object structure
Title:

O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

About a method of forecasting of missing data in the high frequency time series with systematic gaps

Creator:

Szmuksta-Zawadzka, Maria ; Zawadzki, Jan

Subject and Keywords:

szeregi czasowe o wysokiej częstotliwości obserwowania ; prognozowanie brakujących danych ; luki systematyczne ; high-frequency time series ; forecasting ; missing data ; systematic gaps

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 173-185

Abstrakt:

W pracy podjęta zostanie próba rozszerzenia rozważań zawartych w artykule [Szmuksta-Zawadzka, Zawadzki 2011] dotyczących prognozowania w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania z lukami niesystematycznymi na przypadek występowania luk systematycznych. Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane przykładem empirycznym dotyczącym modelowania i prognozowania zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach półgodzinnych w jednej z aglomeracji miejskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: