Object structure
Title:

Wpływ skłonności behawioralnych na decyzje dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych

Title in english:

Impact of behavioral inclinations on voluntary retriment savings decisions

Creator:

Swacha-Lech, Magdalena

Subject and Keywords:

finanse behawioralne ; inklinacje behawioralne ; oszczędności emerytalne ; behavioral finance ; behavioral dispositions ; retirement savings

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 126-140

Abstrakt:

Podstawą rozważań zawartych w niniejszym artykule stała się prezentacja najistotniejszych inklinacji o charakterze behawioralnym występujących w zachowaniach jednostek w odniesieniu do gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych oraz ukazanie ich wpływu na dokonywane wybory. W kolejnej części opracowania na podstawie zidentyfikowanych skłonności behawioralnych dokonano ponadto próby wskazania możliwości wykorzystania tejże wiedzy dla konwersji pewnych cech jednostek, oddziałujących na analizowane decyzje negatywnie, na cechy o wymiarze pozytywnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: