Object structure
Title:

Odpowiedzialne finanse w służbie inkluzji finansowej

Title in english:

Responsible finance for financial inclusion

Creator:

Solarz, Małgorzata

Subject and Keywords:

wykluczenie finansowe ; inkluzja finansowa ; odpowiedzialne finanse ; financial exclusion ; financial inclusion ; responsible finance

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 112-125

Abstrakt:

Działania nakierowane na walkę ze zjawiskiem wykluczenia finansowego określa się mianem inkluzji finansowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje idea odpowiedzialnych finansów. Według ekspertów Banku Światowego odpowiedzialne finanse przejawiają się w skoordynowanych działaniach podejmowanych w systemie finansowym przez prywatne i publiczne podmioty, a mających na celu oddziaływanie na instytucje finansowe i ich klientów w taki sposób, aby ostatecznie przyczynić się do stworzenia przejrzystego, inkluzyjnego, sprawiedliwego rynku finansowego. Podstawowe obszary, w jakich prowadzone są działania z zakresu odpowiedzialnych finansów, to: ochrona konsumenta, odpowiedzialny dostawca usług finansowych oraz kształtowanie zdolności finansowych konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: