Object structure
Title:

Konwergencja w sferze nadzoru finansowego w Unii Europejskiej - istota i kierunki podejmowanych działań

Title in english:

Convergence in financial supervision in the European Union - the idea and directions of undertaken actions

Creator:

Ostalecka, Agnieszka

Subject and Keywords:

stabilność finansowa ; regulacje ; nadzór finansowy ; konwergencja ; financial stability ; regulations ; financial supervision ; convergence

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 100-111

Abstrakt:

Rosnący stopień integracji rynków finansowych powoduje, że problemy w jednym kraju członkowskim stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej całej Unii Europejskiej. To sprawia, że niezbędne staje się zapewnienie skutecznych regulacji i efektywnego nadzoru we wszystkich krajach członkowskich. Dlatego tak ważne w reformie systemu finansowego jest podejmowanie wysiłków na rzecz konwergencji w sferze nadzoru na rynku finansowym UE, która przebiega w 2 kierunkach: konwergencji regulacyjnej i konwergencji w sferze metodologii i czynności nadzorczych. Wyrazem tej pierwszej jest wdrażanie wielu dyrektyw regulujących działalność banków i innych instytucji sektora finansowego. Natomiast przykładem drugiego rodzaju konwergencji jest ustanowienie nowego europejskiego systemu nadzoru nad systemem finansowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: