Object structure
Title:

Wpływ zarządzania kapitałem pracującym na rentowność aktywów przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w Polsce

Title in english:

Impact of working capital management on the return assets of companies engaged in quarrying of stone in Poland

Creator:

Łobos, Krzysztof ; Szewczyk, Mirosława

Subject and Keywords:

przedsiębiorca ; kapitał pracujący ; rentowność aktywów ROA ; enterprises ; working capital ; return on assets

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 58-69

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja zmiennych determinujących rentowność aktywów (ROA) przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w Polsce. W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu na ROA wybranych czynników (wskaźnik cyklu zapasów w dniach, wskaźnik cyklu należności w dniach, wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych w dniach, cykl konwersji gotówki) z zastosowaniem regresji wielorakiej. Wykorzystano dane pochodzące z Monitorów Polski B. W badaniu stwierdzono istotną zależność m.in. pomiędzy cyklem zapasów oraz rentownością aktywów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: