Object structure
Title:

Zobowiązania systemu emerytalnego w warunkach niestabilności finansów publicznych

Title in english:

Obligations of pension system at the instability of public finance

Creator:

Gubernat, Ewa

Subject and Keywords:

zobowiązania systemu emerytalnego ; modele reform systemów emerytalnych ; stabilność finansów publicznych ; liabilities of the pension system ; models of the reform pension systems ; stabiblity of public finances

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 32-40

Abstrakt:

Konieczność zagwarantowania źródeł utrzymania w okresie starości jest naturalną konsekwencją tego etapu w życiu człowieka. Szczególnie kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego następuje utrata zdolności do kontynuowania pracy zawodowej i powstaje uzależnienie od środków finansowych wcześniej zgromadzonych. Ryzyko starości jest coraz poważniejszym zagrożeniem w sensie ekonomicznym, a skuteczne konstrukcje systemów zabezpieczenia emerytalnego, zapobiegające nie tylko finansowym skutkom wzrastającej długości życia osób na emeryturze, są ważnym celem polityki społecznej. Oczekuje się, iż zjawisko starzenia się społeczeństwa będzie miało znaczący wpływ na wzrost gospodarczy i będzie prowadziło do istotnych presji na zwiększenie wydatków publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: