Object structure
Title:

Realizowanie funkcji redystrybucyjnej przez państwo za pomocą systemu emerytalnego

Title in english:

Realization of redistributive function by the state with the use of pension scheme

Creator:

Bobrowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

emerytury ; system emerytalny ; redystrybucja ; pension ; pension scheme ; redistribution

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 24-31

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy przez system emerytalny państwo realizuje funkcję redystrybucyjną, w jaki sposób się to odbywa i jakie instrumenty są w tym zakresie wykorzystywane. Ze względu na współistnienie starego i nowego systemu emerytalnego w Polsce w artykule wskazano kierunki redystrybucji w ramach obu rozwiązań. Redystrybucja ta ma miejsce pomiędzy pobierającymi świadczenia, np. od mężczyzn do kobiet, oraz pomiędzy pracującymi a emerytami. Ze względu na niedoskonałości formuł wyliczania świadczeń na starych zasadach można stwierdzić, że idea redystrybucji środków od bogatszych do biedniejszych w wielu przypadkach jest naruszona, głównie z powodu istnienia wielu grup uprzywilejowanych i przechodzenia na emerytury przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: