Object structure
Title:

Zdolność województw samorządowych do zaciągania zobowiązań w kontekście zmian limitu długu jednostek samorządu terytorialnego

Title in english:

The ability of self-government voivodeships to incur liabiblities in view of changes to the debt limit of territorial self-government

Creator:

Werwińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

zdolność województw samorządowych do zaciągania zobowiązań ; limit długu województw samorządowych ; dług jednostek samorządu terytorialnego ; ability of self-government voivodeships to incur liabilities ; debt limit of self-government voivodeships ; debt of territorial self-government units

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, Nr 3 (12), s. 11-23

Abstrakt:

Celem artykułu była próba określenia wpływu nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r. na zdolność województw samorządowych do zaciągania zobowiązań. Okresem analiz były lata 1999-2010. Na potrzeby badań określone zostały limity długu dla województw samorządowych zgodnie ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, iż dla lat 2007-2009 nowy limit długu zwiększyłby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań całego sektora jednostek samorządu terytorialnego oraz województw samorządowych, jednak obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby w ujęciu całego sektora wpływu na korzystanie przez województwa samorządowe ze zobowiązań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: