Object structure
Title:

Ustalenie zapotrzebowania na pasze i materiały wyściółkowe na potrzeby ośrodka jeździeckiego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Determination of demand for fodder and padding materials for horse riding centers

Creator:

Wincewicz-Bosy, Marta

Subject and Keywords:

ośrodek jeździecki ; pasze i materiały wyściółkowe ; formuły obliczania zapotrzebowania ; horse riding center ; fodder and padding materials ; formulas for demand calculation

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 357-367

Abstrakt:

Hippika to dynamicznie rozwijający się obszar aktywności wielu społeczeństw, którego najbardziej popularną formą działalności są ośrodki rekreacyjne oferujące klientom usługi związane z końmi. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć jazdy konne i usługi pensjonatowe dla koni. Aby móc stworzyć odpowiednie warunki do funkcjonowania ośrodka i przebywających w nim koni, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości pasz i materiałów wyściółkowych. Ustalenie ich właściwych wielkości stanowi istotny element zarządzania. Pomimo indywidualizacji żywienia i warunków bytowania poszczególnych koni i prócz naukowych metod analizy zapotrzebowania na poszczególne komponenty w praktyce potrzebne jest zastosowanie uproszczonych formuł obliczeniowych. Zaproponowane wzory do obliczania odpowiednich ilości pasz i wyściółek wykorzystują wielkości przeciętne dla obiektów i liczbę koni. Ich zaletą jest duża uniwersalność i możliwość odpowiedniego zaplanowania systemu współpracy z dostawcami przy uwzględnieniu własnych możliwości. Nie są one idealne, ale wystarczające na potrzeby funkcjonowania nawet niewielkich podmiotów, niezatrudniających specjalistów z zakresu zootechniki i weterynarii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: