Object structure
Title:

Wpływ sieci handlowych na funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Impact of trade networks on the functioning and the prospects of development of small and medium-sized enterprises on the example of Lubuskie Voivodeship

Creator:

Urban, Stanisław ; Michałowska, Mariola

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; sieci handlowe ; konkurencyjność ; współpraca ; small and medium-sized enterprises ; trade networks ; competitiveness ; co-operation

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 191-209

Abstrakt:

Zmiany polityczne po 1989 r. oraz liberalizacja handlu spowodowały rozwój sieci handlowych, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję na polskim rynku, osiągając dużą przewagę konkurencyjną. Korzyści, jakie wynikają dla województwa i całego kraju z powstania sieci handlowych, są zauważalne, jednak ich rozwój nie zawsze ma pozytywne efekty dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Celami niniejszego opracowania są przedstawienie wpływu sieci handlowych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanie na przykładzie województwa lubuskiego perspektyw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw będącego efektem ekspansji inwestorów krajowych i zagranicznych. Sieci handlowe wpływają na decyzje podejmowane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, stając się integratorem tych podmiotów. Integracja pionowa sieci handlowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zapewnia rynek zbytu tym przedsiębiorstwom. Jednak istnieje również druga strona tej współpracy, która nie wygląda tak korzystnie ze względu na nadużywanie przez sieci handlowe uprzywilejowanej pozycji na rynku wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd przedsiębiorstwa, chcąc wzmocnić swą siłę rynkową, powinny dążyć do stworzenia zorganizowanej sieci powiązań z innymi uczestnikami rynku w branży, dzięki której osiągną wymierne korzyści. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny traktować tworzenie grup zakupowych jako sposób na przetrwanie, wyeliminowanie konkurencji, realizację korzyści skali, rozszerzenie działalności, poprawę rentowności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: