Object structure
Title:

Przemiany cukrownictwa polskiego w warunkach Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Changes in the sugar industry in Poland in the conditions of the European Union

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

cukier ; baza surowcowa ; burak cukrowy ; przetwórstwo ; sugar ; raw material base ; sugar beet ; processing

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 126-142

Abstrakt:

W opracowaniu scharakteryzowano powstanie i rozwój cukrownictwa buraczanego i rolę obszarów Polski w tym procesie, procesy przemian bazy surowcowej i przetwórczej oraz procesy przemian cukrownictwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. Wykazano również zależność rozwoju cukrownictwa w Unii od cukrownictwa światowego. Cukrownictwo buraczane zrodziło się na ziemiach polskich i przeszło głębokie zmiany; zarówno co do liczby fabryk cukru (cukrowni), jak i powierzchni uprawy buraków cukrowych oraz organizacji współpracy zakładów przetwórczych z producentami surowca. Liczba zakładów przetwórczych (cukrowni) ulegała zmianie, a tendencje do zmian były podobne w poszczególnych krajach jak w Polsce, chociaż zmiany te przebiegały w innym czasie. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem zwiększania się i zmniejszania się liczby cukrowni. Pod koniec XX w. rozpoczął się proces systematycznego - chociaż ze zmiennym natężeniem w czasie - zmniejszania ich liczby i zwiększania ich mocy przetwórczej. W podobny sposób przebiegały zmiany bazy surowcowej. Stare kraje Unii Europejskiej (15) przemiany w tym zakresie przeprowadziły znacznie wcześniej od pozostałej dwunastki państw, które wstąpiły do Unii w 2004 r., a także później; są bardziej zaawansowane w procesach koncentracyjnych (mniej cukrowni o większej dobowej mocy przetwórczej, mniejsza liczba plantatorów buraków cukrowych o przeciętnie większej powierzchni buraków, wyższe plony korzeni i cukru z jednostki powierzchni). Mniejsze zapotrzebowanie na buraki cukrowe do produkcji cukru stwarza możliwości przeznaczania ich w większych ilościach na produkcję suszu (do celów spożywczych i paszowych) oraz bioetanolu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: