Object structure
Title:

Ustawa Rządowa. Prawo Uchwalone Dnia 3 Maia, Roku 1791

Subject and Keywords:

Polska - konstytucja (1791) - dzieła przed 1800 ; Konstytucje (Sejm ; 1788-1792) ; Polska. Sejm (1788-1792) - dzieła przed 1800 ; Polska - konstytucje - 18 w. ; Polska - konstytucja (1791) - źródła

Description:

Zawiera: Seymiki. Prawo uchwalone dnia 24 marca 1791; Seymy. Prawo uchwalone dnia 13 maia 1791 ; Sym Konstytucyiny Extra-Ordynaryiny ; Sądy Seymowe. Prawo Uchwalone dnia 13 maia 1791 ; Sędziowie seymowi obrani roku 1791 ; Straż. Prawo uchwalone dnia 1 czerwca 1791 ; Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitey. Prawo uchwalone dnia 18 kwietnia 1791 ; Urządzenie wewnętrzne miast wolnych Rzeczypospolitey w Koronie i w Wielkim Xięstwie Litewskim. Prawo uchwalone dnia 24 czerwca 1791 ; Komissya Policyi. Prawo uchwalone dnia 17 czerwca 1791 ; Ostrzeżenie względem exekucyi prawa o miastach naszych dawniey królewskich, a teraz wolnych Rzepltey. D. 27 czerwca 1791 ; Deklaracya dnia 27 czerwca roku 1791 ; Osoby wybrane za komissarzów do komissyi policyi d. 28 czerwca 1791 roku

Publisher:

Dufour, Piotr (1730-1797). Druk.

Place of publication:

W Warszawie

Date:

[post 28 VI 1791]

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVIII-7660

Language:

pol

Relation:

Konstytucja 3 maja ; Sejmiki. Prawo uchwalone dnia 24 marca 1791 ; Ustawa rządowa. Prawo uchwalone 3 maja roku 1791 ; Sejmy. Prawo uchwalone dnia 13 maja 1791 ; Sym Konstytucyjny Extra-Ordynaryjny ; Sądy Sejmowe. Prawo Uchwalone dnia 13 maja 1791 ; Sędziowie sejmowi obrani roku 1791 ; Straż. Prawo uchwalone dnia 1 czerwca 1791 ; Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej. Prawo uchwalone dnia 18 kwietnia 1791 ; Urządzenie wewnętrzne miast wolnych Rzeczypospolitej w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim. Prawo uchwalone dnia 24 czerwca 1791 ; Komisja Policji. Prawo uchwalone dnia 17 czerwca 1791 ; Ostrzeżenie względem egzekucji prawa o miastach naszych dawniej królewskich, a teraz wolnych Rzepltey. D. 27 czerwca 1791 ; Deklaracja dnia 27 czerwca roku 1791 ; Osoby wybrane za komisarzów do komisji policji d. 28 czerwca 1791 roku

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

×

Citation

Citation style: