Object structure
Title:

Pośrednicy przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków - cele, wady i zalety z perspektywy przewoźników

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Brokers of international road freight transport company - aims, advantages and disadvantages from the perspective of hauliers

Creator:

Brach, Jarosław

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo międzynarodowego drogowego transportu ładunków ; pośrednicy niezależni ; zagraniczni agenci-korespondenci ; spedytorzy i operatorzy logistyczni ; giełdy transportowe ; international road freight transport hauliers ; independent transport brokers ; international agents-correspondents ; freight forwarders and logistics operators

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 87-102

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa międzynarodowego drogowego transportu ładunków mogą pozyskiwać zlecenia od bezpośrednich zleceniodawców, czyli eksporterów bądź importerów, niezależnie czy te podmioty są producentami danych dóbr czy jedynie nimi handlują na skalę ponadnarodową, lub w tym pozyskiwaniu mogą korzystać z pomocy pośredników. Takimi pośrednikami w branży międzynarodowych drogowych przewozów ładunków obecnie są: niezależni zagraniczni agenci-korespondenci; spedytorzy i operatorzy logistyczni, giełdy transportowe - internetowe giełdy transportowe oraz inni, zazwyczaj duzi przewoźnicy. Korzystanie z ich pomocy w pozyskiwaniu zleceń na przewozy każdorazowo musi być rozpatrywane indywidualnie, w każdym przypadku z uwzględnieniem konkretnych warunków, w tym wielkości i rodzaju zlecenia, innych wymagań zleceniodawcy co do przewoźnika, potencjału przewozowego przewoźnika w obszarze liczby pojazdów, ich klasy tonażowej i rodzaju w odniesieniu do wymagań określonych w obsługiwanym zleceniu itd. W efekcie występuje w tym zakresie bardzo duże zróżnicowanie, tym bardziej iż z korzystaniem z usług pośrednika w każdym przypadku wiąże się dla niego wiele korzyści, którym - niestety - towarzyszą także zagrożenia. Generalnie, w europejskich warunkach, na skutek integracji politycznej i ekonomicznej oraz postępu technicznego i wzrostu zakresu wsparcia posprzedażowego ze strony dostawców taboru maleje rola niezależnych agentów, rośnie zaś znacznie m.in. internetowych giełd transportowych. Coraz ważniejszą rolę odgrywają również spedytorzy i operatorzy logistyczni oraz duzi przewoźnicy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: