Object

Title: Regulacja na rzecz konkurencji w wybranych sektorach sieciowych

Title in english:

Regulation for competition in selected network industries

Creator:

Nagaj, Rafał ; Szkudlarek, Piotr

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 70-86

Abstrakt:

Przez wiele dziesięcioleci sektory sieciowe, tj. energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, funkcjonowały w monopolistycznej strukturze rynku. Nieefektywność takiej struktury rynkowej spowodowała, że w Polsce i Unii Europejskiej zaczął się proces realizacji polityki kreowania ich konkurencyjności. Unia Europejska stawia politykę kreowania konkurencji przez państwo jako jeden z kluczowych elementów, priorytetów niezbędnych do zapewniania rozwoju społeczno-gospodarczego. Literatura przedmiotu nie jest jednak zgodna co do pozytywnego wpływu regulacji na poprawę dobrobytu społecznego. Sektory sieciowe, tj. elektroenergetyczny i usług telekomunikacyjnych, są specyficzne, ponieważ w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie państwa i poziomie jego rozwoju, dlatego procesy kreowania ich konkurencyjności są tutaj wdrażane powoli. W początkowym okresie polityka regulacyjna państwa polegała na nadzorowaniu badanych rynków przez niezależne instytucje rządowe, a obecnie na tworzeniu warunków do rozwoju konkurencji. Tak prowadzona polityka państwa przyniosła już pewne wymierne efekty. To, w jaki sposób prowadzona jest regulacja na rzecz konkurencji w sektorach sieciowych, jakie są jej skutki i jak zmienił się poziom koncentracji na badanych rynkach, stanowi przedmiot analizy w niniejszym artykule. Uwaga autorów skoncentrowała się na kwestiach związanych z procesem dekoncentracji rynku, do czego wykorzystano indeks Herfindabla-Hirschmana. W pracy dokonano zarówno empirycznego zbadania skutków tej polityki w Polsce w każdym z badanych rynków, jak i porównania skutków tak prowadzonej polityki regulacyjnej w obu sektorach, wskazano cechy wspólne i różnice.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:20700

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information