Object structure
Title:

Procesy decyzyjne na przykładzie relacji franczyzowych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Decision-making processes in the franchise relationships

Creator:

Mróz-Gorgoń, Barbara

Subject and Keywords:

franchise network ; decision process ; targets

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 58-69

Abstrakt:

Każda organizacja byłaby jedynie ideą, martwą koncepcją, gdyby nie tchnięto w nią życia przez nadanie jej atrybutu działania. Franchising jest modelem działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, w definicji którego słowo "system" odgrywa kluczową rolę, w związku z czym owo działanie ma większą wagę w kreowaniu życia tego systemu. By proces przejścia od wirtualnej koncepcji do żywego organizmu - działającej sieci franczyzowej - nastąpił, konieczne jest podjęcie trudnego wyzwania w postaci planowania i podejmowania wielu decyzji. Możliwości poznawcze człowieka jako podmiotu decyzji to główne, ale nie jedyne źródło ograniczeń racjonalności wyborów. Poza nimi występują jeszcze ograniczenia motywacyjne i kompetencyjne, które odnoszą się tylko do decyzji zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych. Wytworzenie takiego systemu motywacji, który zapewniłby pełną zgodność interesów ludzi podejmujących decyzje z interesami i celami organizacji jako całości, jest trudniejsze niż wytworzenie motywacji, by pracownicy sami z siebie wkładali ponadprzeciętny wysiłek na rzecz organizacji. Przedsiębiorca, po podjęciu decyzji o stworzeniu konceptu franczyzowego, a na jego podstawie - sieci franczyzowej, musi liczyć się z tym, że decydentami o przyszłości i rozwoju jego marki będą również inni uczestnicy sieci - kierownicy (właściciele) pozostałych jednostek. Z tego powodu w systemie franczyzowym szczególną rolę odgrywa zjawisko tzw. upełnomocniania ludzi. Jednym z głównych zadań dawcy konceptu franczyzowego staje się rozwijanie kompetencji i potencjału swych franczyzobiorców i innych pracowników sieci.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: