Object structure
Title:

Struktury wizualne jako forma organizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Virtual structures as a form of organization and activity of small and medium enterprises

Creator:

Rymarczyk, Jan

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; wirtualna struktura ; born global ; globalizacja ; sieci powiązań ; small and medium enterprise ; virtual structure ; globalization ; connection webs

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 45-57

Abstrakt:

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej w dużej mierze następujące pod wpływem rewolucyjnych wynalazków w sferze komunikacji umożliwiły powstanie przedsiębiorstw wirtualnych. Szczególną ich odmianą są tzw. born global, czyli rozpoczynające działalność międzynarodową bezpośrednio po powstaniu. Wydaje się, że formuła przedsiębiorstwa wirtualnego jest szczególnie przydatna dla małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na ich specyficzne cechy, takie jak nieskomplikowana struktura organizacyjna, bezpośrednie zarządzanie, proste kanały komunikacji, duża szybkość podejmowania decyzji wobec braku biurokratycznych procedur, wydajne działania i elastyczność reakcji na zmiany w otoczeniu. Wirtualne połączenie podstawowych kompetencji MŚP może również pomóc w przezwyciężeniu niedoborów materialnych i niematerialnych zasobów pojedynczego przedsiębiorstwa i decydować o możliwości realizacji danego przedsięwzięcia. W konskwencji MŚP mogą wykorzystywać w skuteczny sposób swój potencjał, wejść na wcześniej niedostępne nisze rynkowe, wzmocnić swoją pozycję w stosunku do klientów, lepiej spełnić ich oczekiwania i ogólnie wzmocnić swoją konkurencyjność. Podstawowym warunkiem wirtualnej działalności firmy jest doświadczenie w korzystaniu z elektronicznego przetwarzania danych i mediów elektronicznych. MŚP powinny mieć także odpowiednią wiedzę w zakresie biznesu międzynarodowego oraz znajomość języków obcych, a przynajmniej języka angielskiego. Bardzo ważna dla tego rodzaju działalności jest rzetelność i wzajemne zaufanie przedsiębiorstw. Tych cech często brakuje MŚP z rynków wschodzących (również z Polski), co oprócz innych powodów sprawia, że bardzo rzadko podejmują one działalność wirtualną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: