Object structure
Title:

Struktura i cechy handlu zagranicznego w kształtowaniu wrażliwości wzrostu gospodarczego na wpływ otoczenia ekonomicznego a transmisja kryzysu 2007-2009

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Structure and characteristics of the international trade and its impact on the vulnerability of the economies to the external shocks

Creator:

Domańska, Agnieszka

Subject and Keywords:

handel zagraniczny ; kryzys gospodarczy ; międzynarodowa transmisja kryzysu ; international trade ; global crisis ; transmission of the crisis

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 44-61

Abstrakt:

Celem opracowania jest zarysowanie problematyki cech charakterystycznych handlu zagranicznego, tj. struktury jego koszyka oraz struktury geograficznej jako czynników określających poziom "wystawienia" (exposure) gospodarki na wpływ zewnętrznej koniunktury, a także zjawisk kryzysowych. Wystawienie zaś rozumiane tu będzie (wąsko) jako tendencje zmian wzrostu gospodarczego (tempo i wahania PKB) implikowane impulsami koniunkturalnymi (głównie zmiany popytu) ze strony reszty świata, tj. od partnerów handlowych. Przytoczone zostaną wybrane pozycje i najważniejsze wnioski ogniskujące się wokół przyjętych faktów stylizowanych dotyczących znaczenia struktury geograficznej i produktowej handlu zagranicznego (ze szczególnym uwzględnieniem koszyka eksportowego). Zarysowany zostanie również obraz ogólnych tendencji w międzynarodowym handlu podczas ostatniego kryzysu światowego 2007-2009 przy zaakcentowaniu znaczenia spadku popytu w transmitowaniu załamania w handlu między krajami. Istotne jest, że w okresie recesji doszło do zsynchronizowanych spadków popytu na wszystkich rynkach (ograniczanie, odkładanie w czasie wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych). Nałożyła się na to struktura eksportu krajów wysoko rozwiniętych, tj. duży udział dóbr przemysłowych wysoko przetworzonych, jak samochody, maszyny i urządzenia, niektóre grupy chemikaliów itd. wrażliwych na zmiany popytu u partnerów, co przyniosło pogłębienie ujemnych tendencji właśnie w odniesieniu do tej grupy krajów i spowodowało, że spadki stały się głównie ich udziałem. Zestawienie tego obrazu z wcześniejszymi badaniami nad znaczeniem struktury wymiany handlowej w kreowaniu podatności gospodarek narodowych na skutki recesji doprowadzi do nakreślenia dalszych pożądanych kierunków badań nad rolą jej struktury w rozprzestrzenianiu zjawisk kryzysowych. Takie badanie autorka planuje w toku dalszych prac nad zagadnieniem wrażliwości gospodarek na skutki kryzysu 2007-2009

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: