Object structure
Title:

Wpływ jakości informacji publicznej na minimalizację ryzyka podejmowania decyzji na rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of public information quality to minimize the decision making risk on the labour market

Creator:

Batko, Barbara

Subject and Keywords:

jakość informacji ; informacja publiczna ; Internet ; rynek pracy ; proces decyzyjny ; information quality ; public information ; labour market ; decision process

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 455-464

Abstrakt:

Informację tworzoną i rozpowszechnianą przez organizacje sektora publicznego można określić mianem informacji publicznej. Jest nią dziś także informacja internetowa. Państwo powinno stwarzać szansę kształtowania wiedzy o rzeczywistości społeczno-gospodarczej dzięki dostępowi do rzetelnej informacji o działaniach państwa, w tym o aktualnej polityce i sytuacji na rynku pracy. Rzetelna wiedza ułatwia podejmowanie przez obywateli racjonalnych decyzji rynkowych. W artykule podjęto próbę wykazania zależności między jakością publicznej informacji o rynku pracy a możliwościami rozeznania sytuacji na współczesnym rynku pracy w celu minimalizacji ryzyka podejmowania decyzji przez podmioty sfery zatrudnienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: