Object structure
Title:

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie powiatu limanowskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support of the enterprise by the territorial council on the example of Limanowski administrative district

Creator:

Dziekański, Paweł ; Puchała, Jan

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; czynniki wsparcia przedsiębiorczości ; ramy prawne przedsiębiorczości ; jednostki samorządu terytorialnego ; entrepreneurship ; entrepreneurial support factors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 405-416

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują dostatecznie szerokim zestawem instrumentów umożliwiającym, z formalnego punktu widzenia, prowadzenie aktywnych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. W dozwolonym prawem zestawie instrumentów oddziaływania znajdują się zarówno instrumenty o charakterze dochodowym, jak i instrumenty wydatkowe, sprowadzające się do ponoszenia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatków bezpośrednio lub pośrednio zasilających przedsiębiorców lub tworzących dla nich bardziej korzystne warunki podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: