Object structure
Title:

Administracja publiczna jako stymulator zmian w turystyce miasta - na przykładzie Krakowa w latach 1989-2006

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public administration as a stimulator of changes in city tourism - based on Cracow between the years 1989 and 2006

Creator:

Batko, Anna

Subject and Keywords:

administracja ; kryzys ; działania naprawcze ; administration ; crisis ; remedial actions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 328-339

Abstrakt:

Opracowanie odnosi się do działań naprawczych podejmowanych przez administrację publiczną w Krakowie. Jego celem jest pogłębienie wiedzy na temat przeciwdziałania kryzysowego w turystyce w latach 1989-2006. Podstawę teoretyczną dla celu badań stanowią nauki o zarządzaniu. Podstawę badań w części empirycznej tworzą niepublikowane wcześniej dokumenty źródłowe. Metodą pomiaru jest analiza treści, case study i badania zza biurka. Analiza materiału dowodzi, że administracja publiczna w Krakowie w latach 1989-2006 przezwycięża kryzys w turystyce miasta za pomocą wybranych, kreatywnych i przedsiębiorczych działań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: