Object structure
Title:

Nowe trendy w marketingu miejsc

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New trends in place marketing

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

marketing miejsc ; markowe produkty turystyczne ; promocja jednostek terytorialnych ; place marketing ; brand tourism products ; territorial units promotion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 319-327

Abstrakt:

W niniejszym artykule została podjęta próba wskazania wybranych, odnoszących się do marketingu miejsc tendencji, które wydają się istotne z punktu widzenia promocji i rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. W tym ujęciu marketing miejsc można rozumieć jako odpowiedź na zapotrzebowanie w obszarze profesjonalnego zarządzania jednostkami terytorialnymi. Na wstępie zostały przedstawione teoretyczne aspekty marketingu miejsc, w dalszej części scharakteryzowano poszczególne tendencje, wśród których przykładowo można wymienić markowe produkty turystyczne, promocję miejsca poprzez sport, spa&wellness, turystykę konferencyjną, zintensyfikowaną promocję gospodarczą. W ramach podsumowania zaprezentowano wybrane korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań wpisujących się w marketing miejsc.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: