Object

Title: Partnerstwo publiczno-prywatne w regionach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec - szanse i zagrożenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 241, s. 105-119

Similar

This page uses 'cookies'. More information