Object

Title: Odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku znajdujące się w części stanowiącej nieruchomość wspólną. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 203, s. 241-257

Similar

This page uses 'cookies'. More information