Object structure
Title:

Metakryterium w ciągłej wersji optymalizacji wielocelowej - analiza mankamentów metody i próba jej udoskonalenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 238, s. 313-332

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The aggregate objective function in the continous version of the multicriteria optimization - analysis of the shortcomings of the method and attempt at improving it

Creator:

Gaspars-Wieloch, Helena

Subject and Keywords:

metakryterium ; ciągła wersja optymalizacji wielocelowej ; rozwiązanie kompromisowe ; stopnie realizacji ; meta-criterion ; compromise solution ; implementation degrees

Description:

Tytuł wol.: Zastosowania badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 238

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: