Object structure
Title:

Flexicurity na tle założeń europejskiego i amerykańskiego modelu rynku pracy oraz polskich uwarunkowań

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Flexicurity related to the establishment of European and American labour market models and its compatibility with Polish conditions

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika ; Piwowar-Sulej, Katarzyna

Subject and Keywords:

europejski model rynku pracy ; amerykański model rynku pracy ; idea flexicurity ; European Labour Market Model ; American Labour Market Model

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5), s. 9-22

Abstrakt:

W opracowaniu przybliżono założenia europejskiego modelu rynku pracy jako pochodnej europejskiego modelu społecznego (EMS). Scharakteryzowano przy tym tradycyjne sposoby osiągania celów EMS związanych z rynkiem pracy, wskazując na ich niedoskonałość. Dokonano przy tym porównań z amerykańskim modelem rynku pracy. Uznano, że idea flexicurity wiąże się w istocie z próbą kształtowania nowego modelu rynku pracy – łączącego dwa powyższe modele. Przeprowadzone rozważania dowodzą, że implementacja tego modelu na gruncie polskim wiąże się z określonymi problemami, które dotyczą w szczególności możliwości wyrównania poziomu zabezpieczenia społecznego i wypracowania spójnej polityki doskonalenia zawodowego osób funkcjonujących w ramach różnych form zatrudnienia, a także braku tradycji w zakresie dialogu społecznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2012, Nr 1 (5)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: