Show structure

Title:

Zastosowanie regresji klas ukrytych w analizie danych mikroekonometrycznych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Application of latent class regression in the analysis of microeconometric data

Creator:

Pełka, Marcin ; Rybicka, Aneta

Subject and Keywords:

regresja klas ukrytych ; analiza preferencji ; metody wyborów dyskretnych

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 26-39

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zastosowanie regresji klas ukrytych w metodach wyborów dyskretnych, gdzie głównym celem jest wskazanie, które ze zmiennych wpływają na nieznaną strukturę klas. Dzięki wykorzystaniu regresji klas ukrytych z zastosowaniem pakietu flexmix programu R odkryto nieznaną wcześniej strukturę dwóch klas konsumentów piwa jasnego. Klasa 1 to osoby częściej spożywające piwo, w niewielkich ilościach, a co za tym idzie – wydające na piwo niewiele. Natomiast klasa 2 to osoby kupujące piwo rzadziej, ale w większych ilościach i za większe kwoty pieniężne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu