Object structure
Title:

Kontrola strategiczna w zarządzaniu portfelami projektów - analiza systemów i mechanizmów na przykładzie firmy zorientowanej projektowo. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 260, s. 228-237

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic control in projects portfolio management - the analysis of systems and mechanisms based on the example of a project-oriented company

Creator:

Kozarkiewicz, Alina

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; portfel projektów ; system kontroli strategicznej ; dźwignie kontroli strategicznej ; project management ; project portfolio ; management control systems ; levers of control

Description:

Tytuł wol.: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 260

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: