Object structure
Title:

Cena transferowa usługi wsparcia w zakresie zarządzania w grupie kapitałowej - ujęcie teoretyczne i praktyczne

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Transfer price for management support service in the capital group

Creator:

Menet, Grzegorz

Subject and Keywords:

cena transferowa ; usługi wewnątrzgrupowe ; zarządzanie grupą kapitałową ; transfer price ; intra company services ; capital group management

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 106-116

Abstrakt:

Wielonarodowe grupy kapitałowe realizując wewnątrzgrupowe funkcje zarządzania, dostarczają podmiotom tworzącym grupę kapitałową szerokiego zakresu usług administracyjnych, finansowych i handlowych. Pierwsza część artykułu obejmuje teoretyczne aspekty ustalania cen transferowych za świadczone usługi wewnątrzgrupowe z uwzględnieniem tematyki podatkowej. W drugiej części przedstawiono przykładową analizę funkcjonalna transakcji usług wsparcia w zakresie zarządzania świadczonych w ramach grupy kapitałowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: