Object structure
Title:

Wpływ podatków od pojazdów silnikowych na ograniczenie emisji dwutlenku węgla na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Impact of motor vehicles taxes on reducing carbon dioxide emissions based on the experience of the European Union countries

Creator:

Ptak, Michał

Subject and Keywords:

zmiany klimatu ; dwutlenek węgla ; opłaty ; podatki ; transport ; climate changes ; carbon dioxide ; charges

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 22-36

Abstrakt:

W niniejszym artykule przybliżono problematykę finansowania przeciwdziałania skutkom powodzi. Wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpowodziową i ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozwala minimalizować skutki wystąpienia tego typu zjawisk. Środki przeznaczone są m.in. na planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe i odbudowę. Autor prezentuje powyższe zagadnienia na przykładzie województwa dolnośląskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: