Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo 89, 2006

Subject and Keywords:

Acari ; agroekologiczne czynniki ; antropopresja ; bakterie metylotroficzne ; bakterie siarkowe ; benzo(a)piren ; benzyna bezołowiowa ; bioindykatory ; biologiczne wiązanie azotu ; celulazy ; cynk ; doświadczenie wazonowe ; drobnoustroje ; ekosystem ; formy rozpuszczalne K i Mg ; fuksja mieszańcowa ; gęstość siewu ; glebowy bank nasion ; gorczyca biała ; gospodarstwa wielkoobszarowe ; groch siewny ; grzyby mikoryzowe ; ilość wysiewu ; jęczmień jary ; kadm ; kukurydza ; liczebność mikrosymbiontów w glebie ; lignoceluloza ; metabolity ; metale ciężkie ; magnez ; miedź ; mieszanki trawnikowe ; mikoryza ; mikotoksyny ; mikroorganizmy ; nawozy organiczne ; nawożenie ; nawożenie azotem ; nawożenie potasem ; nicienie glebowe ; nikiel ; ochrona roślin ; odmiany wąsolistne ; popioły ; promieniowce ; przedplon ; pszenica ; pszenżyto ; rekultywacja ; replantacja ; Rhizobium ; rizosfera ; roztocze ; siarka ; siedlisko brzeżne ; skład chemiczny nasion i słomy ; soczewica jadalna ; styren ; szklarnia ; torenia ogrodowa ; trawniki miejskie ; uprawa współrzędna ; węgiel brunatny ; wyleganie ; zachwaszczenie ; zanieczyszczenia przemysłowe ; zanieczyszczenie gleb ; zasolenie NaCl ; zdrowotność gleby ; ziemniak jadalny ; zmęczenie gleby ; związki organiczne gleby

Description:

Tekst gł. częśc. w jęz. pol. i ang.; streszcz. pol. i ang. ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 546

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

<sygn. UP P 2278 II> ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: