Object structure
Title:

Strategiczna rachunkowość zarządcza wyznacznikiem zakresu ewidencji księgowej w działalności pomocniczej na przykładzie zarządzania nieruchomościami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Management Accounting as a Determinant of the Scope of Accounting Records in Ancillary Activities on the Example of Real Estate Management

Creator:

Chalastra, Michał

Subject and Keywords:

strategiczna rachunkowość zarządcza ; zarządzanie strategiczne ; ewidencja księgowa ; działalność pomocnicza ; nieruchomości ; strategic management accounting records ; ancillary activities ; real estate

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 2, s. 117-133

Abstrakt:

Celem głównym tego artykułu jest wskazanie możliwości rozbudowy systemu ewidencji księgowej ponad wymogi rachunkowości finansowej na potrzeby dostarczenia mierzalnych danych o realizacji strategii w obszarze działalności pomocniczej na przykładzie zarządzania nieruchomościami gospodarczymi. Celami pomocniczymi są: wskazanie możliwości konstrukcji rozbudowanych struktur zarządzania strategicznego w zakresie działalności pomocniczej oraz prezentacja zasad konstrukcji kont księgowych do ewidencji przychodów i kosztów umożliwiających dostarczenie wymiernych danych rzeczywistych o realizowanych strategiach. Artykuł powstał na podstawie autorskich wdrożeń systemów budżetowania, rachunku kosztów i zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach różnych branż oraz prowadzonych przez autora analiz w tym zakresie. Wykorzystana została metoda studium przypadków. W artykule przedstawione zostały wzorcowe zasady poszerzenia ewidencji księgowej dla przychodów i kosztów uwzględniające potrzeby zarządzania strategicznego w zakresie działalności pomocniczej na przykładzie nieruchomości gospodarczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.2.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: