Object structure
Title:

Niefinansowa ocena banków w aspekcie wymiaru środowiskowego

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Non-financial Assessment of Banks in Terms of the Environmental Dimension

Creator:

Stawska, Paulina

Contributor:

Swacha-Lech, Magdalena. Redakcja ; Dittmann, Iwona. Redakcja

Subject and Keywords:

raportowanie niefinansowe ; sektor bankowy ; wskaźniki niefinansowe ; non-financial reporting ; banking sector ; non-financial indicators

Description:

Stawska, P. (2023). Niefinansowa ocena banków w aspekcie wymiaru środowiskowego. W: M. Swacha-Lech, I. Dittmann (red.), Finanse (s. 124-138). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Publikacja raportów niefinansowych obok sprawozdań finansowych pozwala na całościową prezentację sytuacji danego podmiotu. Możliwość wyboru rodzaju oraz standardów raportowania ułatwia to zadanie. Niemniej jednak raporty niefinansowe muszą przedstawiać obszary wyznaczone przez regulacje. Wśród nich należy wyróżnić aspekt środowiskowy, którego ocena jest celem poniższej pracy. Ocena ta odnosi się do pięciu największych pod względem sumy bilansowej banków komercyjnych w Polsce w 2021 roku. Należą do nich PKO Bank Polski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Santander Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA oraz mBank SA. Wybór ten wynikał z ważnego znaczenia tego obszaru nie tylko dla banków, ale też dla całego otoczenia. Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło na uszeregowanie banków pod względem liczby publikowanych wskaźników GRI w aspekcie środowiskowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.25.3.10

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: