Object structure
Title:

Polski system emerytalny w świetle systemów wybranych krajów europejskich – analiza porównawcza

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Polish Pension System in the Light of the Systems of Selected European Countries – Comparative Analysis

Creator:

Smolak, Małgorzata

Contributor:

Swacha-Lech, Magdalena. Redakcja ; Dittmann, Iwona. Redakcja

Subject and Keywords:

system emerytalny ; ubezpieczenia społeczne ; polski system emerytalny ; włoski system emerytalny ; szwedzki system emerytalny ; islandzki system emerytalny ; pension system ; social insurance ; Polish pension system ; Italian pension system ; Swedish pension system ; Icelandic pension system

Description:

Smolak, M. (2023). Polski system emerytalny w świetle systemów wybranych krajów europejskich – analiza porównawcza. W: M. Swacha-Lech, I. Dittmann (red.), Finanse (s. 112-123). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

W artykule omówiono polski system emerytalny, zwracając uwagę na jego strukturę, funkcjonowanie oraz wyzwania, przed którymi stoi. Celem artykułu jest wyodrębnienie rekomendowanych działań służących poprawie jego skuteczności. Na podstawie dostępnych baz danych oraz raportów autorka analizuje wady polskiego systemu, a także porównuje wybrane jego aspekty z systemami innych krajów (Włoch, Islandii oraz Szwecji), co ma pomóc w realizacji celu. Wnioski z analizy sugerują, że polski system emerytalny stoi przed szeregiem wyzwań, ale istnieją możliwości jego poprawy i dostosowania do zmieniających się warunków demograficznych i gospodarczych. Należą do nich przede wszystkim reforma wieku emerytalnego oraz zmiany w budowie systemu, zapewniające dalszy rozwój Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Kluczowe jest podejmowanie świadomych decyzji politycznych, aby zapewnić stabilność i zrównoważenie systemu emerytalnego w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.25.3.09

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: