Object structure
Title:

Wrocławskie modele muzykoterapii

Group publication title:

Wrocławska Muzykoterapia

Title in english:

Wrocławs Music Therapy Models

Contributor:

Cylulko, Paweł. Redakcja naukowa ; Gładyszewska-Cylulko, Joanna. Redakcja naukowa

Subject and Keywords:

muzykoterapia ; diagnoza ; zdrowie ; choreoterapia spontaniczny ; edukacja wczesnoszkolna ; rehabilitacja kardiologiczna ; spontaniczny teatr muzykalny (STM) ; surdomuzykoterapia ; tyflomuzykoterapia ; zaburzenia nerwicowe

Description:

Wrocławska Muzykoterapia, t. 2

Abstrakt:

Drugi tom serii „Wrocławska Muzykoterapia” przedstawia modele działania muzykoterapeutycznego wypracowane w środowisku wrocławskim. Swoje prace prezentują autorzy skupieni wokół Zakładu Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, posiadający bogate doświadczenie naukowo-badawcze, terapeutyczne, dydaktyczne i organizacyjne w tytułowej dziedzinie. Żywimy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się znacząco do dalszego budowania nauki o muzykoterapii, umocnienia zawodu muzykoterapeuty oraz zaprezentowania niemal czterdziestopięcioletniego dorobku wrocławskiego Zakładu Muzykoterapi

Publisher:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

książka

Language:

pol

Relation:

Wrocławska Muzykoterapia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: