Object structure
Title:

Wpływ pierwszej oferty publicznej na dalsze losy przedsiębiorstwa. Czy proces IPO zmniejsza szansę na bankructwo spółki?

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Impact of an Initial Public Offering on the Subsequent Fate of a Company. Does the IPO Process Reduce the Chance that the Company Will Go Bankrupt?

Creator:

Wrona, Bartłomiej

Contributor:

Hadro, Dominika. Redakcja ; Prędkiewicz, Paweł. Redakcja

Subject and Keywords:

pierwsza oferta publiczna ; modele bankructwa ; bankructwo przedsiębiorstw ; analiza dyskryminacyjna ; GPW ; initial public offering ; bankruptcy models ; corporate bankruptcy ; discriminant analysis ; WSE

Description:

Wrona, B. (2023). Wpływ pierwszej oferty publicznej na dalsze losy przedsiębiorstwa. Czy proces IPO zmniejsza szansę na bankructwo spółki? W D. Hadro & P. Prędkiewicz (red.), Finanse (s. 77–87). https://doi.org/10.15611/2023.07.9.06

Abstrakt:

Pierwsza publiczna oferta stanowi korzyści zarówno dla samej spółki, jak i dla chętnych inwestorów, którzy gotowi są powierzyć zewnętrzny kapitał w rozwój firmy. W artykule zweryfikowano sytuację finansową przedsiębiorstw w Polsce przed przeprowadzeniem i po przeprowadzaniu IPO, które debiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2013. Wykonano analizę dyskryminacyjną przedsiębiorstw za pomocą modeli bankructw, które wykazują się największą skutecznością w polskich warunkach. W oparciu o powyższe modele w grupie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw stwierdzono zależność między zwiększeniem szansy na pozostanie na rynku w polskim otoczeniu ekonomicznym a oficjalnym debiutem giełdowym firm.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.07.9.06

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: