Object structure
Title:

Ocena sytuacji mieszkaniowej w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Evaluation of Housing Status in Poland and Selected European Countries

Creator:

Tomas, Anna

Contributor:

Hadro, Dominika. Redakcja ; Prędkiewicz, Paweł. Redakcja

Subject and Keywords:

rynek nieruchomości ; standard mieszkaniowy ; nieruchomość ; nieruchomość własnościowa ; PKB ; real estate market ; housing standard ; real estate ; owner - occupied dwellings ; GDP

Description:

Tomas, A. (2023). Ocena sytuacji mieszkaniowej w Polsce i w wybranych krajach europejskich. W D. Hadro & P. Prędkiewicz (red.), Finanse (s. 64–76). https://doi.org/10.15611/2023.07.9.05

Abstrakt:

Rynek nieruchomości jest przedmiotem wszelkich analiz od strony zarówno inwestycji, jak i dostępności nieruchomości mieszkaniowych lub oceny ich standardów. Celem niniejszego artykułu jest ocena sytuacji mieszkaniowej w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz danych dotyczących poziomu standardu mieszkaniowego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy badana sytuacja jest istotnie korzystniejsza w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się. Dodatkowo wymieniono i wyjaśniono różnice między wspomnianymi grupami krajów. Aby zrealizować postawiony cel artykułu, zastosowano jedną z metod wielowymiarowej analizy porównawczej – metodę sum standaryzowanych. Badanie nie dowiodło silnej zależności między poziomem rozwoju gospodarczego państw a sytuacją na rynkach mieszkaniowych. Analiza wykazała za to, że Norwegia charakteryzuje się zdecydowanie najkorzystniejszymi warunkami panującymi na rynku nieruchomości, w pozostałych krajach natomiast zjawisko kształtowało się odmiennie w każdym badanym okresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.07.9.05

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: