Object structure
Title:

Koszt kapitału własnego spółek rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Cost of Equity Capital in Family Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Puterko, Zofia

Contributor:

Hadro, Dominika. Redakcja ; Prędkiewicz, Paweł. Redakcja

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa rodzinne ; kontrola rodzinna ; koszt kapitału własnego ; family business ; family control ; cost of equlity capital

Description:

Puterko, Z. (2023). Koszt kapitału własnego spółek rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W D. Hadro & P. Prędkiewicz (red.), Finanse (s. 51–63). https://doi.org/10.15611/2023.07.9.04

Abstrakt:

Ze względu na mieszanie się sfery ekonomicznej z życiem prywatnym przedsiębiorstwa rodzinne coraz częściej stają się przedmiotem badań i dyskusji naukowców, w szczególności w aspekcie ich potencjalnych przewag ekonomicznych. Celem artykułu jest zbadanie wpływu kontroli rodziny na kształtowanie się kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach rodzinnych i nierodzinnych. Badaniem objęto panel 42 spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przestrzeni lat 2011-2020, a zależność tę przeanalizowano za pomocą 12 modeli regresji liniowej. Otrzymane wyniki nie pozwoliły na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków i nie potwierdziły hipotezy stanowiącej, że koszt kapitału własnego w spółkach rodzinnych jest niższy niż w spółkach nierodzinnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.07.9.04

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: