Object structure
Title:

Analiza kosztu kapitału własnego w polskim sektorze bankowym w okresie pandemii COVID-19

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Analysis of the Cost of Equity Capital in the Polish Banking Sector During the COVID-19 Pandemic Period

Creator:

Konar, Natalia

Contributor:

Hadro, Dominika. Redakcja ; Prędkiewicz, Paweł. Redakcja

Subject and Keywords:

bank ; koszt kapitału ; ROE ; wartość rynkowa ; cost of capital ; market value

Description:

Konar, N. (2023). Analiza kosztu kapitału własnego w polskim sektorze bankowym w okresie pandemii COVID-19. W D. Hadro & P. Prędkiewicz (red.), Finanse (s. 38–50). https://doi.org/10.15611/2023.07.9.03

Abstrakt:

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na działalność bankową na całym świecie, również w Polsce. Decyzje podejmowane przez regulatorów, które miały na celu zachowanie stabilności systemu finansowego, rzutowały na poziom kapitałów własnych banków. Ponadto dynamiczna sytuacja rynkowa istotnie wpłynęła na ich koszt. Celem artykułu jest określenie poziomu kosztu kapitału własnego, do określenia którego został użyty model CAPM, i rentowności wybranych banków komercyjnych działających w Polsce w czasie pandemii COVID-19, a także porównanie wpływu tych parametrów na wyceny rynkowe na przestrzeni lat 2015-2020. Otrzymane wyniki dowodzą, że w 2020 roku koszt kapitału był najniższy w badanym okresie, co przyczyniło się do obniżenia wartości rynkowej instytucji kredytowych. Oprócz tego zwiększył się ujemny spread pomiędzy ROE a kosztem kapitału własnego, co negatywnie wpłynęło na budowanie wartości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.07.9.03

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: