Object structure
Title:

Inwestycje alternatywne na przykładzie samochodów zabytkowych

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Alternative Investments on the Example of Classic Cars

Creator:

Dębosz, Krzesimir

Contributor:

Hadro, Dominika. Redakcja ; Prędkiewicz, Paweł. Redakcja

Subject and Keywords:

inwestycje ; inwestycje alternatywne ; samochody zabytkowe ; metale szlachetne ; teoria portfela Markowitza ; investments ; alternative instruments ; classic car ; precious metals ; Markowitz portfolio theory

Description:

Dębosz, K. (2023). Inwestycje alternatywne na przykładzie samochodów zabytkowych. W D. Hadro & P. Prędkiewicz (red.), Finanse (s. 25–37). https://doi.org/10.15611/2023.07.9.02

Abstrakt:

W artykule opisano inwestycje alternatywne oraz porównuje stopy zwrotu i ryzyko inwestycji tradycyjnych i alternatywnych, skupiając się głównie na samochodach zabytkowych. Badanie polegało na analizie miesięcznych stóp zwrotu popularnych indeksów giełdowych, indeksów samochodów zabytkowych oraz innych popularnych inwestycji alternatywnych. Używając analizowanych aktywów, stworzono trzy różne portfele inwestycyjne zgodnie z teorią portfelową Markowitza, z których dwa uwzględniają indeksy samochodów zabytkowych, a trzeci metale szlachetne. Po skonstruowaniu portfeli porównano ich granice efektywne. Na podstawie analizowanych danych stwierdzono, że indeksy samochodów zabytkowych są w stanie osiągnąć stopy zwrotu wyższe od innych inwestycji alternatywnych, a także są słabiej skorelowane z inwestycjami tradycyjnymi, co czyni je lepszą klasą aktywów w kontekście efektywnego portfela inwestycyjnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.07.9.02

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: