Object structure
Title:

Ekonomiczne i społeczne czynniki dzietności

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Economic and Social Factors of Fertility

Creator:

Buczek, Daria

Contributor:

Hadro, Dominika. Redakcja ; Prędkiewicz, Paweł. Redakcja

Subject and Keywords:

współczynnik dzietności ; dzietność ; czynniki dzietności ; fertility rates ; fertility ; fertility factors

Description:

Buczek, D. (2023). Ekonomiczne i społeczne czynniki dzietności. W D. Hadro & P. Prędkiewicz (red.), Finanse (s. 9–24). https://doi.org/10.15611/2023.07.9.01

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie czynników społeczno-ekonomicznych, które wpływają na poziom dzietności, a także ich siły oraz sposobu, w jaki na ten poziom oddziałują. Artykuł zawiera zatem analizę społeczno-ekonomicznych skutków zmniejszania się dzietności – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Przedstawia powody tego zmniejszenia się do poziomu niezapewniającego zastępowalności pokoleń. W artykule opisane zostały najważniejsze czynniki wpływające na poziom współczynnika dzietności. Badania zostały przeprowadzone na podstawie panelu czasowo-przestrzennego dla danych z lat 2006-2019 dla indeksów dwudziestu rozwiniętych europejskich państw. Rezultatem jest model regresji liniowej, prezentujący zmienne wpływające na poziom dzietności w Europie. Zbadano również korelację pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a poziomem współczynnika dzietności. Zmiennymi istotnymi statystycznie okazały się trzy spośród dziewięciu zmiennych objaśniających zakwalifikowanych do modelu – poziom wynagrodzeń, poziom równouprawnienia płci i migracje ludności. Podczas gdy dwie pierwsze zmienne okazały się destymulantami, saldo migracji ma charakter stymulanty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.07.9.01

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: